شرکت البرز پارت جهان در طول شانزده سال سابقه کاری در عرصه تولید انواع اتصالات فشار قوی، با شرکت های دولتی و خصوصی متعددی همکاری داشته، که تعدادی از مشتریان این شرکت در لیست ذیل معرفی می گردند.